Wigs

The Malta Community Chest Fund Foundation receives donations of human hair. The hair is made into wigs by experts abroad, funded by the Foundation, and donated to persons with diverse medical conditions.

The Malta Community Chest Fund Foundation Offices are located as follows:

 • The Grandmasters’ Palace, Valletta
 • The Brokerage, St Martha Street, Victoria Gozo
 • Sir Anthony Mamo Oncology Centre

Il-Proċess kif għandu jinqata’ x-xagħar li minnu jkunu se jsiru l-parrokki.

 1. Ix-xagħar għandu jinġabar f’toppu jew iżjed minn wieħed skond it-tul tax-xagħar.
 2. It-toppu li jinqata’ ma jridx ikun iqsar minn 20 cms jew 8 pulzieri.
 3. It-toppu għandu jintrabat tajjeb b-tie band biex ma jinħallx.
 4. Qatt m-għandu jintbagħat imxarrab jew immaljat.
 5. Għandu jiġi mkebbeb f’ kitchen paper u jitqieghed f’borza flimkien mal-isem u l-indirizz tad-donatrici.
 6. Hair donations are to be sent by post to the following address:
  MCCFF
  Il-Palazz
  Pjazza San Gorg
  Valletta – VLT 115
  Or delivered by hand to the MCCF Office in Valletta which is open from Monday to Friday from 9am to 3pm
 7. Jekk ix-xaghar li jintbaghat ikun iqsar minn 20cms jew tmien pulzieri, ma tkunx tista’ tinghata ittra ta’ ringrazzjament, allura nirrakomandaw li jekk ix-xaghar ma jkunx twil bizzejjed, tistennew ftit xhur ohra qabel ma jinqata’ halli tassiguraw li dan ikun jista’ jintuza ghall-parrokki.