Wigs

The Malta Community Chest Fund Foundation receives donations of human hair. The hair is made into wigs by experts abroad, funded by the Foundation, and donated to persons with diverse medical conditions.

The Malta Community Chest Fund Foundation Offices are located as follows:

 • The Grandmasters’ Palace, Valletta
 • The Brokerage, St Martha Street, Victoria Gozo
 • Sir Anthony Mamo Oncology Centre
 • Community Outreach Offices
  • Birkirkara (Parish Office, E.B. Vella Street, Birkirkara)
  • Birżebbuġia (Ċentru Enrichetta, St Thomas Street )
  • Cospicua (Parish Office, 65, Bull Street, Bormla)
  • Gudja (Parish Office, Domus Curialis, 3 Parish Priest Street)
  • Senglea (Parish Office, 27 St Lawrence Street)
  • Qawra (Parish Office, A. Caruana Street)

Il-Proċess kif għandu jinqata’ x-xagħar li minnu jkunu se jsiru l-parrokki.

 1. Ix-xagħar għandu jinġabar f’toppu jew iżjed minn wieħed skond it-tul tax-xagħar.
 2. It-toppu li jinqata’ ma jridx ikun iqsar minn 20 cms jew 8 pulzieri.
 3. It-toppu għandu jintrabat tajjeb b-tie band biex ma jinħallx.
 4. Qatt m-għandu jintbagħat imxarrab jew immaljat.
 5. Għandu jiġi mkebbeb f’ kitchen paper u jitqieghed f’borza flimkien mal-isem u l-indirizz tad-donatrici.
 6. Din il-borża bix-xagħar għandha tingħata lil wiehed mis-suldati f’San Anton jew inkella jista’ jintbaghat bil-posta fuq l-indirizz:
  Il-Palazz ta’ San Anton, H’Attard.
 7. Jekk ix-xaghar li jintbaghat ikun iqsar minn 20cms jew tmien pulzieri, ma tkunx tista’ tinghata ittra ta’ ringrazzjament, allura nirrakomandaw li jekk ix-xaghar ma jkunx twil bizzejjed, tistennew ftit xhur ohra qabel ma jinqata’ halli tassiguraw li dan ikun jista’ jintuza ghall-parrokki.

Dowload the Application Form