Fond għall-Għaqdiet Volontarji

Proċess ta' Evalwazzjoni
Step1
L-applikazzjonijiet kollha ngħataw riferenza u ġew riveduti biex jiġi stabbilit jekk humiex eliġibbli. L-applikanti kollha ġew notifikati li rċevejna l-applikazzjoni tagħhom.
Step2
Dawk l-applikanti eliġibbli ġew evalwati minn żewġ reviżuri.
Step3
Ir-riżultat ġie analizzat mill-kumitat responsabbli għall-amministrazzjoni tal-Fond.
Step4
Ir-riżultat intbagħat lill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Għaqdiet Volontarji.
FOND GĦALL-GĦAQDIET VOLONTARJI – PROĠETTI SOĊJALI – 2017

l-Applikazzjonijiet jiftħu nhar it-Tnejn, 12 ta’ Ġunju u jagħlqu nhar it-Tnejn, 7 ta’ Awwissu, fl-4 ta’ wara nofsinhar.

Applikazzjoni 2017
Informazzjoni u Linji Gwida

Il-benefiċjarji jirċievu nota personalizzata bis-somma mogħtija lill-organizzazzjoni volontarja rispettiva. Il-benefiċjarji huma ġentilment mitluba li jlestu d-dettalji tal-bank. Dawn id-dettalji jingħataw lill-kontrollur finanzjarju tal-MCCF fil-jum li jiġi ffirmat il-kuntratt.

Il-benefiċjarji huma marbuta li jirrappurtaw finanzjament doppju.
Benefiċjarji tal-Fond 2017
Ismijiet tal-Għaqdiet Volontarji
Numru ta' Referenza
PHROM (VO/970)
MCCFF-C4-033-2017 
Malta Hospice Movement (VO/0062)
MCCFF-C4-012-2017 
JRS (VO/0064)
MCCFF-C4-007-2017 
SOS Malta (VO/033)
MCCFF-C4-006-2017 
CORE Platform – Malta Chamber of Commerce (VO/1204)
MCCFF-C4-001-2017 
St. John Rescue Corps (VO/0223)
MCCFF-C4-029-2017 
St. Joanne Antide (VO/0005)
MCCFF-C4-030-2017 
Richmond Foundation (VO/017)
MCCFF-C4-008-2017 
Intelligent Transport Systems (VO/809)
MCCFF-C4-036-2017 
Dar Ġużeppa Debono (VO/674)
MCCFF-C4-026-2017 
Youtheme Foundation (VO/873)
MCCFF-C4-002-2017 
Cross Culture International (VO/628)
MCCFF-C4-034-2017 
Eden/Razzett Foundation (VO/0199)
MCCFF-C4-019-2017 
Fondazzjoni Wens and Għaqda Żgħażagħ b’Diżabilita’ (VO/068)
MCCFF-C4-032-2017 
Friends of Thuret (VO/1365)
MCCFF-C4-015-2017 
Malta Red Cross Society (VO/0086)
MCCFF-C4-004-2017 
Proġetti eliġibbli li se jkunu ffinanzjati mill-MCCFF:
MCCFF-C4-033-2017
MCCFF-C4-012-2017
MCCFF-C4-007-2017
MCCFF-C4-006-2017
MCCFF-C4-001-2017
MCCFF-C4-029-2017
MCCFF-C4-030-2017
MCCFF-C4-008-2017
MCCFF-C4-036-2017
MCCFF-C4-026-2017
MCCFF-C4-002-2017
MCCFF-C4-034-2017
MCCFF-C4-019-2017
MCCFF-C4-032-2017
MCCFF-C4-015-2017
MCCFF-C4-004-2017

Proġetti eliġibbli li mhux se jkunu ffinanzjati mill-MCCFF (il-marka tagħhom ma qabżitx il-50%):
MCCFF-C4-009-2017
MCCFF-C4-025-2017
MCCFF-C4-028-2017
MCCFF-C4-031-2017
MCCFF-C4-005-2017
MCCFF-C4-020-2017
MCCFF-C4-027-2017
MCCFF-C4-016-2017
Proġetti li mhumiex eliġibbli:
Xi raġunijiet li setgħu wasslu biex l-proġett ġie eliminat f’dan l-istadju tal-evalwazzjoni: Il-proġett kien esklussivament infrastrutturali; in-nefqa nfrastrutturali qabżet l-40% tan-nefqa ġenerali tal-proġett; il-proġett kien kummerċjali; il-proġett kien wieħed ta’ riċerka; l-applikant mhuwiex reġistrat; l-għaqda volontarja mhix konformi mal-obbligi tagħha bħala għaqda reġistrata; il-proġett ma kienx maħsub li jsir Malta; il-proġett ma kkonformax mal-għanijiet ġenerali u l-ispirtu tal-Fond; il-proġett kien attività ta’ darba aktar milli proġett soċjali sostenibbli.
MCCFF-C4-003-2017
MCCFF-C4-010-2017
MCCFF-C4-011-2017
MCCFF-C4-013-2017
MCCFF-C4-014-2017
MCCFF-C4-017-2017
MCCFF-C4-021-2017
MCCFF-C4-022-2017
MCCFF-C4-023-2017
MCCFF-C4-024-2017
MCCFF-C4-035-2017
Beneficiaries of the 2016 Fund
Ismijiet tal-Għaqdiet Volontarji
Numru ta' Referenza
St. Jeanne Antide Foundation (VO/0005) and Autism Parents Association (VO/802)
MCCF-C3-004-2016 
National Council of Women (VO/0020)
MCCF-C3-042-2016 
JRS Malta (VO/0064) and Aditus Foundation (VO/0512)
MCCF-C3-012-2016 
Intelligent Transport Systems (ITS) (VO/0809)
MCCF-C3-049-2016 
Theatre Anon Arts Foundation (VO/0345)
MCCF-C3-035-2016 
Din l-Art Ħelwa (VO/0008)
MCCF-C3-046-2016 
Men Agianst Violence (VO/095) and Women’s Rights Foundation (VO/0880)
MCCF-C3-025-2016 
Foundation for Shelter and Support to Migrants (VO/0444) and Richmond Foundation (VO/0017)
MCCF-C3-017-2016 
Karl Vella Foundation (VO/0992) and Prisms Malta (VO/0357)
MCCF-C3-022-2016 
Malta Hospice Movement (VO/006)
MCCF-C3-005-2016 
Transplant Support Group (VO/0025)
MCCF-C3-043-2016 
SOS Malta (VO/033) CORE (VO/1204)
MCCF-C3-003-2016 
Friends of the Earth (VO/0091)
MCCF-C3-006-2016 
Youtheme Foundation (VO/873) and Media and Development Foundation (VO/1191)
MCCF-C3-011-2016 
Għaxaq Football Club Youth Nursery (VO/0669)
MCCF-C3-052-2016 
New Hope Foundation for the Rehabilitation of Drug Abusers (VO/1328)
MCCF-C3-007-2016 
Step Up for Parkinson’s (V0/1354)
MCCF-C3-013-2016 
Multiple Sclerosis Society of Malta (VO/43)
MCCF-C3-036-2016 
The Eden and Razzett Foundation (Inspire)(VO/0199)
MCCF-C3-014-2016 
The Emergency Fire and Rescue Unit (VO/0018)
MCCF-C3-029-2016 
Touring Club Malta (VO/231)
MCCF-C3-050-2016 
VOs which were eligible for evaluation:
MCCF-C3-040-2016
MCCF-C3-041-2016
MCCF-C3-033-2016
MCCF-C3-016-2016
MCCF-C3-030-2016
MCCF-C3-032-2016
MCCF-C3-034-2016
MCCF-C3-021-2016
MCCF-C3-037-2016
MCCf-C3-001-2016
MCCF-C3-024-2016
MCCF-C3-019-2016
MCCF-C3-023-2016
MCCF-C3-045-2016
MCCF-C3-031-2016
MCCF-C3-010-2016
MCCF-C3-044-2016
MCCF-C3-048-2016
MCCF-C3-015-2016
MCCF-C3-028-2016
Non-Eligible Applicants:
N/E applications were generally infrastructural in nature. Some of them were research-based. This Fund does not support research initiatives or projects which are predominantly infrastructural.
MCCF-C3-002-2016
MCCF-C3-038-2016
MCCF-C3-009-2016
MCCF-C3-039-2016
MCCF-C3-018-2016
MCCF-C3-047-2016
MCCF-C3-020-2016
MCCF-C3-051-2016
MCCF-C3-026-2016
MCCF-C3-053-2016
MCCF-C3-027-2016