Fond għall-Għaqdiet Volontarji

Proċess ta' Evalwazzjoni
Step1
L-applikazzjonijiet kollha ngħataw riferenza u ġew riveduti biex jiġi stabbilit jekk humiex eliġibbli. L-applikanti kollha ġew notifikati li rċevejna l-applikazzjoni tagħhom.
Step2
Dawk l-applikanti eliġibbli ġew evalwati minn żewġ reviżuri.
Step3
Ir-riżultat ġie analizzat mill-kumitat responsabbli għall-amministrazzjoni tal-Fond.
Step4
Ir-riżultat intbagħat lill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Għaqdiet Volontarji.
FOND GĦALL-GĦAQDIET VOLONTARJI – PROĠETTI SOĊJALI – 2017

l-Applikazzjonijiet jiftħu nhar it-Tnejn, 12 ta’ Ġunju u jagħlqu nhar it-Tnejn, 7 ta’ Awwissu, fl-4 ta’ wara nofsinhar.

Applikazzjoni 2017
Informazzjoni u Linji Gwida

Il-benefiċjarji jirċievu nota personalizzata bis-somma mogħtija lill-organizzazzjoni volontarja rispettiva. Il-benefiċjarji huma ġentilment mitluba li jlestu d-dettalji tal-bank. Dawn id-dettalji jingħataw lill-kontrollur finanzjarju tal-MCCF fil-jum li jiġi ffirmat il-kuntratt.

Il-benefiċjarji huma marbuta li jirrappurtaw finanzjament doppju.
Beneficiaries of the 2016 Fund
Ismijiet tal-Għaqdiet Volontarji
Numru ta' Referenza
St. Jeanne Antide Foundation (VO/0005) and Autism Parents Association (VO/802)
MCCF-C3-004-2016 
National Council of Women (VO/0020)
MCCF-C3-042-2016 
JRS Malta (VO/0064) and Aditus Foundation (VO/0512)
MCCF-C3-012-2016 
Intelligent Transport Systems (ITS) (VO/0809)
MCCF-C3-049-2016 
Theatre Anon Arts Foundation (VO/0345)
MCCF-C3-035-2016 
Din l-Art Ħelwa (VO/0008)
MCCF-C3-046-2016 
Men Agianst Violence (VO/095) and Women’s Rights Foundation (VO/0880)
MCCF-C3-025-2016 
Foundation for Shelter and Support to Migrants (VO/0444) and Richmond Foundation (VO/0017)
MCCF-C3-017-2016 
Karl Vella Foundation (VO/0992) and Prisms Malta (VO/0357)
MCCF-C3-022-2016 
Malta Hospice Movement (VO/006)
MCCF-C3-005-2016 
Transplant Support Group (VO/0025)
MCCF-C3-043-2016 
SOS Malta (VO/033) CORE (VO/1204)
MCCF-C3-003-2016 
Friends of the Earth (VO/0091)
MCCF-C3-006-2016 
Youtheme Foundation (VO/873) and Media and Development Foundation (VO/1191)
MCCF-C3-011-2016 
Għaxaq Football Club Youth Nursery (VO/0669)
MCCF-C3-052-2016 
New Hope Foundation for the Rehabilitation of Drug Abusers (VO/1328)
MCCF-C3-007-2016 
Step Up for Parkinson’s (V0/1354)
MCCF-C3-013-2016 
Multiple Sclerosis Society of Malta (VO/43)
MCCF-C3-036-2016 
The Eden and Razzett Foundation (Inspire)(VO/0199)
MCCF-C3-014-2016 
The Emergency Fire and Rescue Unit (VO/0018)
MCCF-C3-029-2016 
Touring Club Malta (VO/231)
MCCF-C3-050-2016 
VOs which were eligible for evaluation:
MCCF-C3-040-2016
MCCF-C3-041-2016
MCCF-C3-033-2016
MCCF-C3-016-2016
MCCF-C3-030-2016
MCCF-C3-032-2016
MCCF-C3-034-2016
MCCF-C3-021-2016
MCCF-C3-037-2016
MCCf-C3-001-2016
MCCF-C3-024-2016
MCCF-C3-019-2016
MCCF-C3-023-2016
MCCF-C3-045-2016
MCCF-C3-031-2016
MCCF-C3-010-2016
MCCF-C3-044-2016
MCCF-C3-048-2016
MCCF-C3-015-2016
MCCF-C3-028-2016
Non-Eligible Applicants:
N/E applications were generally infrastructural in nature. Some of them were research-based. This Fund does not support research initiatives or projects which are predominantly infrastructural.
MCCF-C3-002-2016
MCCF-C3-038-2016
MCCF-C3-009-2016
MCCF-C3-039-2016
MCCF-C3-018-2016
MCCF-C3-047-2016
MCCF-C3-020-2016
MCCF-C3-051-2016
MCCF-C3-026-2016
MCCF-C3-053-2016
MCCF-C3-027-2016