Assistenza għall-Persuni b’Diżabilita’

Il-Malta Community Chest Fund Foundation tgħin lil persuni b’diżabilita’ billi:

 • Tgħin fix-xiri t’ apparat li jintuża minn persuni b’diżabilita’ u persuni oħra li jkunu jeħtieġu apparat speċjalizzat u faċilitajiet oħra
 • Tagħmel tajjeb għal spejjeż ta’ programmi ta’ terapija speċjalizzata għal tfal u żgħażagħ b’diżabilita’ meta l-familji tagħom ikunu ristretti finanzjarjament; u
 • Tgħin f’xiri ta’ kommoditajiet partikolari u li huma meħtieġa fil-ħajja ta’ kuljum ta’ persuni b’diżabilita’ u persuni morda.

L-Uffiċċini tal-Malta Community Chest Fund Foundation jinsabu:

 • Il-Palazz tal-Granmastru, Il-Belt Valletta
 • The Brokerage, Triq Santa Martha, ir-Rabat Għawdex
 • Sir Anthony Mamo Oncology Centre

 

 • Community Outreach Offices:
  • Birkirkara (Uffiċċju Parrokkjali, Triq E.B. Vella, Birkirkara)
  • Birżebbuġia (Ċentru Enrichetta, Triq San Tumas)
  • Bormla (Uffiċċju Parrokkjali, 65, Bull Street, Bormla)
  • Gudja (Uffiċċju Parrokkjali, Triq il-Kappillan, Gudja)
  • Isla (Uffiċċju Parrokkjali, 27, Triq San Lawrenz, Isla)
  • Qawra (Uffiċċju Parrokkjali, Triq A. Caruana, Qawra)

L-Introduzzjoni tal-Bord tal-Appell fi ħdan il-Malta Community Chest Fund Foundation, ikompli jassigura li issir il-ġustizzja xierqa, ma’ kull min japlika u jħoss, li l-applikazzjoni tiegħu ma’ kinetx evalwata kif jixraq.

Tista’ ċċempel fuq: 79 010 900k