L-Għanijiet Tagħna
L-għan tal-Malta Community Chest Fund Foundation huwa li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja ta’ individwi u s-soċjetà in ġenerali.
Aktar
Dwar l-MCCFF
Il-missjoni tagħna hija prinċipalment sabiex ittaffi mit-tbatijiet ta’ individwi u familji li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli, kemm jekk ikkawżati minn mard tal-kanċer, mard kroniku, faqar u ċirkustanzi oħra tal-ħajja.
Ikkuntattjana
Nistiednu lill-pubbliku sabiex jibgħat kummenti u suġġerimenti lill-Malta Community Chest Fund Foundation dwar l-operat tal-Fondazzjoni sabiex ikun il-poplu stess li jgħin sabiex jitjieb ix-xogħol tal-Fondazzjoni li hija ta' benefiċċju għall-Maltin u l-Għawdxin li jkunu jeħtieġu s-servizzi tagħha. Tistgħu ċċemplu fuq in-numru tat-telefon : 22053500 jew tibagħtu email fuq: [email protected]
Aktar