Parrokki

 

Il-Malta Community Chest Fund Foundation tiġbor donazzjonijiet ta’ xagħar bil-għan li tibgħatu barra minn Malta a spejjeż tagħha, biex jinġieb lura f’parrokki ta’ xagħar  naturali  biex tagħtihom lil dawk il-persuni li jkunu jinħtieġuhom  minħabba kundizzjonijiet diversi.

L-Uffiċċini tal-Malta Community Chest Fund Foundation jinsabu:

 • Il-Palazz tal-Granmastru, Il-Belt Valletta
 • The Brokerage, Triq Santa Martha, ir-Rabat Għawdex
 • Sir Anthony Mamo Oncology Centre, Level -1

Il-Proċess kif għandu jinqata’ x-xagħar li minnu jkunu se jsiru l-parrokki;

 • Ix-xagħar għandu jinġabar f’toppu jew iżjed minn wieħed skont it-tul tax-xagħar.
 • It-toppu li jinqata’ ma jridx ikun iqsar minn 30 cms jew 11 pulzieri.
 • It-toppu għandu jintrabat tajjeb b-tie band biex ma jinħalx.
 • Qatt m’għandu jintbagħat imxarrab jew immaljat.
 • Għandu jiġi mkebbeb f’ kitchen paper u jitqieghed f’borza flimkien mal-isem, l-indirizz u mobile number tad-donatrici.
 • Id-donazzjonijiet tax-xagħar għandhom jintbagħtu jew bil-posta f’dan l-indirizz:
  • MCCFF
   Il-Palazz,
   Pjazza San Gorg
   Valletta – VLT 115
  • Jew jinġiebu fl-uffiċċju tal-MCCF il-Belt Valletta li jkun miftuħ mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn id-9 ta’ filgħodu u 3 ta’ wara nofs in-nhar.
 •  Jekk ix-xaghar li jintbaghat ikun iqsar minn 30cms jew 11 il-pulzieri, ma tkunx tista’ tinghata ittra ta’ ringrazzjament, allura nirrakomandaw li jekk ix-xaghar ma jkunx twil bizzejjed, tistennew ftit xhur ohra qabel ma jinqata’ halli tassiguraw li dan ikun jista’ jintuza ghall-parrokki.