Parrokki

Il-Malta Community Chest Fund Foundation tiġbor donazzjonijiet ta’ xagħar bil-għan li tibgħatu barra minn Malta a spejjeż tagħha, biex jinġieb lura f’parrokki ta’  xagħar  naturali  biex tagħtihom lil dawk il-persuni li jkunu   jinħtieġuhom  minħabba kundizzjonijiet diversi.

L-Uffiċċini tal-Malta Community Chest Fund Foundation jinsabu:

 • Il-Palazz tal-Granmastru, Il-Belt Valletta
 • The Brokerage, Triq Santa Martha, ir-Rabat Għawdex
 • Sir Anthony Mamo Oncology Centre, Level -1
 • Community Outreach Offices:
  • Birkirkara (Uffiċċju Parrokkjali, Triq E.B. Vella, Birkirkara)
  • Birżebbuġia (Ċentru Enrichetta, Triq San Tumas)
  • Bormla (Uffiċċju Parrokkjali, 65, Bull Street, Bormla)
  • Gudja (Uffiċċju Parrokkjali, Triq il-Kappillan, Gudja)
  • Isla (Uffiċċju Parrokkjali, 27, Triq San Lawrenz, Isla)
  • Qawra (Uffiċċju Parrokkjali, Triq A. Caruana, Qawra)

Il-Proċess kif għandu jinqata’ x-xagħar li minnu jkunu se jsiru l-parrokki.

 1. Ix-xagħar għandu jinġabar f’toppu jew iżjed minn wieħed skont it-tul tax-xagħar.
 2. It-toppu li jinqata’ ma jridx ikun iqsar minn 20 cms jew 8 pulzieri.
 3. It-toppu għandu jintrabat tajjeb b-tie band biex ma jinħalx.
 4. Qatt m’għandu jintbagħat imxarrab jew immaljat.
 5. Għandu jiġi mkebbeb f’ kitchen paper u jitqieghed f’borza flimkien mal-isem, l-indirizz u mobile number tad-donatrici.
 6. Id-donazzjonijiet tax-xagħar għandhom jintbagħtu jew bil-posta f’dan l-indirizz:
  MCCFF
  Il-Palazz,
  Pjazza San Gorg
  Valletta – VLT 115
  Jew jinġiebu fl-uffiċċju tal-MCCF il-Belt Valletta li jkun miftuħ mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn id-9 ta’ filgħodu u 3 ta’ wara nofs in-nhar.
 7.  Jekk ix-xaghar li jintbaghat ikun iqsar minn 20cms jew tmien pulzieri, ma tkunx tista’ tinghata ittra ta’ ringrazzjament, allura nirrakomandaw li jekk ix-xaghar ma jkunx twil bizzejjed, tistennew ftit xhur ohra qabel ma jinqata’ halli tassiguraw li dan ikun jista’ jintuza ghall-parrokki.